Sukses

Perancang busana ternama Viena Mutia bekerjasama dengan Krisdayanti dalam brand VM (Very Me).